19042014Nowości:
   |    Rejestracja
 • Artykuły redakcyjne

 • Media Watch i recenzje

 • Nowe Technologie i Medycyna

 • Praca i Finanse

  • Podręcznik_1

   Wielki darmowy podręcznik

   Przy Wielkim Piątku wszystko Wielkie być musi… i jest. Wielki sukces! Rząd przyjął ustawę o „darmowym” podręczniku dla pierwszoklasistów. Miała już miejsce Wielka prezentacja. Wielkie są koszty tego przedsięwzięcia i Wielkie honorarium dla autora. Wielka rzesza dzieci się nim nacieszy i Wiele będą miały z niego pożytku, taką mamy Wielką nadzieję. Nasze Wielkie podatki o Wiele Więcej wzrosną, a tak Wielu urzędników, którzy decydują o tak Wielu Wielkich sprawach cieszy się, bo wraz z uruchomieniem projektu darmowego podręcznika pojawiają się przed nimi nowe Wielkie wyzwania. Wiele, więc czka ich jeszcze roboty, aż przyjdzie wreszcie taki moment, że będą mogli Wielce odpoczywać w Wielkiej ciszy i spokoju Wielkiej Nocy!
  • Jak prosto zafundować sobie podwyżkę o ok 20%?
  • Sądy pracy – jawność rozpraw?
  • Reforma monetarna